Obvešcamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu:

VAVCER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV

Naziv operacije: TRŽNA RAZISKAVA HRVAŠKEGA TRŽIŠCA UMETNIH MAS

Namen operacije: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proucijo možnosti za prodor novih ali obstojecih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s cimer se bo povecala njihova konkurencnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Rezultat operacije: Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Sofinancerji: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Image

Novo mesto, 17.09.2019

Image